Znaczenie składek członkowskich:

Terminowe opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem wszystkich członków Klubu, co zostało zapisane w naszym Statucie. Każdy kandydat na członka UKS MDK Gdynia potwierdza gotowość do wpłacania składek członkowskich wypełniając deklarację członkowską. Płacenie składek jest symbolicznym potwierdzeniem związku z Klubem.

Podstawa formalna:

Wysokość i tryb opłacania składek określa Walne Zebranie Członków - najwyższa władza w Klubie. Obecnie obowiązuje ostatnia podjęta w tym zakresie Uchwała nr 11/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku:

§ 1
Uchwala się następujące wysokości wpisowego i składek członkowskich:
1) dla członka zwyczajnego – zawodnika – wpisowe 20 zł, składka członkowska płatna miesięcznie 5 zł lub składka członkowska płatna półrocznie 25 zł
2) dla członka zwyczajnego – innego niż zawodnik – brak wpisowego, składka członkowska płatna miesięcznie 5 zł lub składka członkowska płatna półrocznie 25 zł

§ 2
Wpisowe powinno być opłacone przed przyjęciem członka do Klubu. Składki płatne miesięcznie powinny być uiszczane do 10ego dnia każdego miesiąca. Składki płatne półrocznie powinny być uiszczane do dnia 10ego lutego za pierwsze półrocze oraz do dnia 10ego października za drugie półrocze.

Tryb opłacania składek:

Zarząd Klubu prosi o wpłaty z tytułu składek na konto bankowe Klubu:

Bank    BGŻ BNP PARIBAS

Konto   21 2030 0045 1110 0000 0247 3130

W tytule przelewu należy podać

  • imię i nazwisko członka 
  • składki członkowskie za okres ...................... (np. za rok 2015, za 07-12 2015, itd)

Uwagi:

W związku z symboliczną wysokością składek zachęcamy do wpłacania składek za cały rok - 50 zł do dnia 10 lutego, lub za pół roku - 25 zł do dnia 10 lutego za pierwszą połowę oraz 25 zł do dnia 10 października za drugą połowę danego roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Prezesem lub ze Skarbnikiem Klubu.

Joomla templates by a4joomla